Получихме запитването ти и скоро ще се свържем с теб!

Свържи се с нас или се отбии да пием по кафе в нашия офис. Ние сме тук, за да отговорим на въпросите ти.

Ние сме тук през всеки работен ден от 9ч до 17ч


ул. Бигла 16
гр. София, България

E: info@grind.studio
P: +359 884 554 830